Jimnastik ve Bale

Jimnastik ve BaleYaratıcılığa dönük, katılımcı,kişisel yetenekleri ortaya çıkaran bir sanat eğitimi olan bale, çocuklarda ‘kendini doğru ifade etmeyi’, ‘doğru düşünmeyi’, ‘öz güven ve motivasyonu’ geliştirir. Bu becerilerin erken yaşta kazanılması şüphesiz okul başarısına da destek verecek ve çocuklarımızın iyi nitelikli sosyal bir çevre kazanmalarını sağlayacaktır.

Bale eğitimi sadece üstün bir sanat zevki geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda çocuğun kişilik ve fiziksel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır.

Bale eğitiminde  genel olarak vücut kontrolü, vücut koordinasyonu, müzik bilgisi ve ritm duygusu kazandırılır.   

Kondisyona bağlı olarak harekette verimliliğin, fiziksel direnç ve gücün artmasına yönelik çalışmalar yapılır. Okul öncesi dönemde hareket; çocukların kas ve kemik yapılarının güçlenmesi, beden koordinasyonu ve esneklik kazanmaları açısından önemlidir. Sporun öz güveni geliştirici, sosyalleşmeyi hızlandırıcı etkisi de azımsanamaz. Okulumuzda pek çok spor dalına temel oluşturması ve okul öncesi döneme uygunluğu göz önüne alınarak, hareket eğitiminde jimnastik tercih edilmiştir.

DİĞERLERİ

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin